GECON - geologická příhraniční kooperační ť
česko-polský projekt spolupráce

Pozvánka letní škola: téma "Věda a geologie",

31. 8. - 4. 9. 2020


Pozvánka worshop:  Geoparky a udržitelný rozvoj, 16.-18.3.2020,  


Pozvánka na workshop: Interpretace hodnot území - nástroje, inovativní přístupy, nové moderní technologie, příklady z praxe 20-21.08.2020


O síti GECON

Co nás spojuje?

      Studium, ochrana a popularizace geologického bohatství česko-polského pohraničí

Čeho chceme dosáhnout?

          Propojení lidí - institucí - informací

Co konkrétně děláme?

  • Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů.
  • Realizujeme společné aktivity
  • Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele.
  • Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství ČR a Polska.