GECON - geologická příhraniční kooperační ť
česko-polský projekt spolupráce

Workshop - Geopark Železné hory téma: "Management geoparků"

termín: 13. -15. 11. 2019. Přihlášky a program naleznete níže. Počet účastníků je omezen. 

O síti GECON

Co nás spojuje?

Studium, ochrana a popularizace geologického bohatství česko-polského pohraničí

Čeho chceme dosáhnout?

Propojení lidí - institucí - informací

Co konkrétně děláme?

  • Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů.
  • Realizujeme společné aktivity
  • Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele.
  • Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství ČR a Polska.