ZAPOJENÉ ORGANIZACE

GECON - geologická příhraniční kooperační síť

Geopark Ralsko o.p.s. / CZ

lead partner projektu

Kuřívody 701, Ralsko

www.geoparkralsko.cz

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko.

Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamr na Jezeře). Rozkládá se na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2.


Česká geologická služba / CZ

partner projektu

Klárov 131/3, 118 00, Praha 1

www.geology.cz

Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace. Je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR. Jako mezinárodně uznávaná vědecká instituce pružně reaguje na potřeby dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti a zároveň plní významnou úlohu ve vzdělávání a popularizaci geologie.

Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (katedra geografie) / CZ partner projektu 

TUL je vedoucí výzkumná a vzdělávací instituce v Libereckém kraji. Katedra geografie se zaměřuje především na vzdělávání ve všech disciplínách fyzické a humánní geografie.

MAS Chrudimsko / CZ

Geopark Železné hory

partner projektu

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Zaměřuje se ředevším na formování rozvojové strategie s důrazem na prosazování principů udržitelného rozvoje. Na území MAS Chrudimsko můžete navštívit řadu turisticky atraktivních cílů a tradičních akcí.

Muzeum Regionalne w Lubaniu / PL partner projektu

59-800 Lubań, Rynek-Ratusz www.muzeumluban.pl