Workshopy
Výměna zkušeností a transfer know how

Workshopy jsou určeny pro výměnu zkušeností v konkrétních dovednostech. Každý workshop je zaměřen prakticky na jedno z témat.

Celkem chystáme v rámci projektu 11 workshopů:

 • WS1: Management geoparků - struktura, financování, fungování národních sítí geoparků, proces certifikace 

 • WS2: Geopark jako komunity - vazba na posilování identity místních obyvatel s přírodním a kulturním dědictvím, zachycení místní paměti ad. 
 • WS3: Geosites - výzkum, mapování, evidence informací, databáze a práce s daty, využití GIS 
 • WS4: Interpretace hodnot území - nástroje, inovativní přístupy, nové moderní technologie, příklady z praxe
 • WS5 Geopark a lidská fascinace přírodou I

 • WS6 Geopark a lidská fascinace přírodou II 

 • WS7: Geopark a lidská fascinace přírodou III.                                                              (Workshopy na sebe budou navazovat, každý rok jeden)
 • WS8: Geoparky jako učebnice - geoparky jako nástroje osvětové činnosti, příklady terénních environmentálních programů 
 • WS9: Didaktika a geologie - spolupráce se školami, místo geologie ve formálním vzdělávání 
 • WS10: Networking - mezinárodní sítě, možnosti programů přeshraniční a mezinárodní spolupráce
 • WS11: Geoparky a udržitelný rozvoj - přínos pro region, spolupráce institucí v území, plánování využití území a vztah s územně plánovacími dokumenty 


NEWSLETTERY z WORKSHOPŮ