Didaktika geologie a spolupráce se školami

21. - 23. 11. 2018

Workshop je určen především pro zástupce jednotlivých institucí zapojených do projektu. Celkem 21 míst na 7 partnerů (cca 3 místa na organizaci).

Místo konání: Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice 1. - https://klasterhejnice.cz/cs/

PROGRAM

STŘEDA 21. 11. 2018

11:30 Uvítání, ubytování

12:00 Oběd

13:00 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Představení projektu, partnerů

RNDr. Jana Švandová, Ph.D.: Výuka v Didaktickém centru geologie Říčany

Diskuse

15:30 Coffee break

16:00 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.: Náměty na výuku vybraných geologických témat na ZŠ

Diskuse

18:00 Večeře

19:00 Společenský večer

ČTVRTEK 22. 11. 2018

9.00 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.: Didaktika geologie na vysokých školách

Diskuse

10:30 Coffee break

10:45 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Didaktika geologie na středních školách, přeshraniční spolupráce

Diskuse

12:15 Oběd

13:00 PRAKTICKÁ UKÁZKA - VYCHÁZKA DO OKOLÍ

17:00 REFLEXE VYCHÁZKY, DISKUSE

18:00 Večeře

19:00 PROJEKTOVÁ PORADA

PÁTEK 23. 11. 2018

9.00 Odjezd do Jablonce nad Nisou

PRAKTICKÁ UKÁZKA

Ing. Partik Fiferna, Mgr. Klára Froňková: Realizace geologické expozice na základní škole v Jablonci nad Nisou

Ing. Partik Fiferna, Mgr. Klára Froňková: Pracovní listy z produkce ČGS a jejich využití ve výuce

Diskuse

12.00 Oběd a rozloučení

Program bude probíhat v češtině a polštině, tlumočení bude zajištěno. Prosíme o zaslání přiložené přihlášky.