Studijní cesty

česko-polské výpravy za poznáním

V rámci projektu proběhne celkem 5 studijních cest :

Cílem studijních cest je poučit se z příkladů dobré praxe na české a polské straně v oblastech:

  • management geoparků (hlavní problémy a způsoby jejich řešení)
  • popularizace geověd
  • mapování geolokalit
  • interpretace přírodního dědictví

Studijní cesty vedou k seznámení se s územními charakteristikami a dalšími institucemi, regionálními partnery a stakeholdery (samospráva, ochrana přírody, vzdělávací a výzkumné instituce).


Studijní cesta Geopark Łuk Mużakowa,30.9. - 2.10. 2019

Studijní cesta UNESCO GEOPARK ČESKÝ RÁJ

Studijní cesta Geopark Železné hory

Studijní cesta Geopark Przedgórze Sudeckie

Studijní cesta Národní Geopark Ralsko

Studijní cesta UNESCO Geopark Český ráj