Wymiana doświadczeń w ramach warsztatów

Geologia jako doświadczenie

Celem działania jest wymiana doświadczeń w zakresie konkretnych umiejętności. Wszystkie
warsztaty będą zorientowane na praktykę. Ogółem 11 warsztatów:


- WS1 Geoparki a zrównoważony rozwój - korzyści dla regionów, współpraca instytucji na
obszarze planowanie wykorzystania terenu i powiązania z dokumentacją z zakresu planowania
przestrzennego - PP3/ 3 dni, 4.-6.9.2020

- WS2 Geopark jako społeczność - powiązanie z umacnianiem utożsamienia tutejszych mieszkańców z dziedzictwem naturalnym i kulturowym, utrwalenie miejscowej pamięci i inne - VP/ 3
dni 23. - 25. 1. 2019

- WS3 Geosites - badania, mapowanie, ewidencja informacji, bazy danych i praca z danymi,
wykorzystanie GIS - PP5/ 3 dni   23.-25.11.2020

- WS4 Interpretacja wartości obszaru - narzędzia, innowacyjne podejścia, nowe nowoczesne
technologie, praktyczne przykłady - PP2/2 dni, 20.-21. 2020

- WS5, WS6, WS7 Geopark a fascynacja człowieka przyrodą I-III. Warsztaty będą nawiązywały
do siebie, co roku [odbędą się] jedne - PP4/ 2 dni każde z warsztatów, 4. - 5. 10. 2018, 23. - 25. 9. 2019, 24. 25. 9. 2020

- WS8 Geoparki jako podręczniki - geoparki jako narzędzia działalności oświatowej, przykłady
terenowych programów środowiskowych - PP6/ 2dni,  on - line 25. - 26. 3. 2021

- WS9 Dydaktyka a geologia - przy współpracy ze szkołami, miejsce geologii w edukacji

formalnej - PP6/ 3 dni, 21. - 23. 11. 2018, www.geology.cz/gecon/ke-stazeni/2_Newsletter_Hejnice.pdf

- WS10 Networking - międzynarodowe sieci, możliwości programów transgranicznych i
współpracy międzynarodowej - PP3/3 dni, 12.-14.4.2021

- WS11 Zarządzanie geoparkami - struktura, finansowanie, funkcjonowanie narodowych sieci
geoparków, proces certyfikacji - VP/ 3 dni 13. - 15. 11. 2019NEWSLETTER z warsztatu projektu GECON