Wymiana doświadczeń w ramach warsztatów
Geologia jako doświadczenie

Celem działania jest wymiana doświadczeń w zakresie konkretnych umiejętności. Wszystkie
warsztaty będą zorientowane na praktykę.  Ogółem 11 warsztatów:

- WS1 Zarządzanie geoparkami - struktura, finansowanie, funkcjonowanie narodowych sieci
geoparków, proces certyfikacji - VP/ 3 dni

- WS2 Geopark jako społeczność - powiązanie z umacnianiem utożsamienia tutejszych mieszkańców z dziedzictwem naturalnym i kulturowym, utrwalenie miejscowej pamięci i inne - VP/ 3
dni

- WS3 Geosites - badania, mapowanie, ewidencja informacji, bazy danych i praca z danymi,
wykorzystanie GIS - PP5/ 3 dni

- WS4 Interpretacja wartości obszaru - narzędzia, innowacyjne podejścia, nowe nowoczesne
technologie, praktyczne przykłady - PP2/2 dni

- WS5, WS6, WS7 Geopark a fascynacja człowieka przyrodą I-III. Warsztaty będą nawiązywały
do siebie, co roku [odbędą się] jedne - PP4/ 2 dni każde z warsztatów

- WS8 Geoparki jako podręczniki - geoparki jako narzędzia działalności oświatowej, przykłady
terenowych programów środowiskowych - PP6/ 3 dni

- WS9 Dydaktyka a geologia - przy współpracy ze szkołami, miejsce geologii w edukacji
formalnej - PP6/ 3 dni

- WS10 Networking - międzynarodowe sieci, możliwości programów transgranicznych i
współpracy międzynarodowej - PP3/3 dni

- WS11 Geoparki a zrównoważony rozwój - korzyści dla regionów, współpraca instytucji na
obszarze planowanie wykorzystania terenu i powiązania z dokumentacją z zakresu planowania
przestrzennego - PP3/ 3 dni