wyjazd studyjny
Wspólna realizacja wyjazdów studyjnych w celu pozyskania przykładów dobrych praktyk

Celem wyjazdów studyjnych jest zaczerpnięcie inspiracji w oparciu o przykłady dobrych praktyk w
dziedzinach zarządzania geoparkami (główne problemy i sposoby ich rozwiązania), popularyzacji geo
nauk, mapowania geolokalizacji, interpretacji dziedzictwa naturalnego. Wyjazdy studyjne zostały
pomyślane w taki sposób, aby umożliwiły nam zaznajomienie się z sytuacją geoparków po czeskiej i
polskiej stronie. Wyjazdy studyjne pozwolą także na zapoznanie się z charakterystyką terenu oraz
innymi instytucjami, partnerami regionalnymi i stakeholderami (samorządy, ochrona przyrody,
instytucje edukacyjne i badawcze).
Zdobyta wiedza zostanie następnie wykorzystana w ramach przygotowań treści warsztatów i szkół
letnich.

Ogółem 5 wyjazdów studyjnych:
- SC1: Národní geopark Ralsko - VP, czas trwania 3 dni,

- SC2: UNESCO geopark Český ráj - PP6, czas trwania 3 dni

- SC3: Národní geopark Železné hory - PP3, czas trwania 3 dni

- SC4: Geopark Przedgórze Sudeckie a Geopark Góra sw. Anny - PP2, trwania 4 dni

- SC5: UNESCO geopark Luk Muzakowa - PP5, 3 dni