Szkoły letnie

GEOLOGIA JAKO DOŚWIADCZENIE

W ramach projektu zostaną zrealizowane ogółem 3 szkoły letnie - w każdym roku projektu jedna (2018, 2019, 2020). Szkoły letnie będą pięciodniowe, ich celem będzie wymiana doświadczeń, pogłębienie kontaktów osobistych, tworzenie bazy danych możliwych wspólnych projektów, tworzenie wspólnych rezultatów - wystawy objazdowej. Atutem szkół letnich jest możliwość intensywnej pracy nad wspólnymi tematami oraz nawiązywania i stopniowego rozwijania współpracy w każdym roku projektu. 

Treść szkół letnich będzie obejmowała następujące tematy: