PROJEKT

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji


Tytuł projektu:

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji
Dotace: Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Rzeczowa realizacja projektu: 1.3. 2018-28.2.2021

Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087

Partnerzy projektu CZ: Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie), Česká geologická služba a MAS Chrudimsko

Partnerzy projektu PLPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w Lubaniu

Działania projektu:

1.3. 2018-28.2.2021
  • Realizacja wyjazdów badawczych
  • Wymiana doświadczeń w ramach warsztatów
  • Realizacja szkół letnich
  • Tworzenie materiałów metodologicznych
  • Prezentacja i wizualizacja sieci GECON 

Głównym celem jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w obu państwach.