ZAANGAŻOWANE ORGANIZACJE

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji

Geopark Ralsko o.p.s. / CZ

Lead partner projektu

Kuřívody 701, Ralsko

www.geoparkralsko.cz

Technická univerzita v Liberci - katedra geografie / CZ

partner projektu

Studenstká 2, 461 17 Liberec, CZ, www.tul.cz


Česká geologická služba / CZ

partner projektu

Klárov 131/3, 118 00 Malá Strana www.geology.cz

MAS Chrudimsko / CZ

Geopark Železné hory

partner projektu

www.maschrudimsko.cz


Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Dolnośląski im. Henryka

Teisseyre'a we Wrocławiu / PL

partner projektu

al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław             

www.pgi.gov.pl

Muzeum Regionalne w Lubaniu / PL

partner projektu

59-800 Lubań, Rynek-Ratusz

www.muzeumluban.pl

Stowarzyszenie Geopark
Przedgórze Sudeckie
/ PL

partner projektu

ul. Piastowska 40
58-240 Piława Górna

www.geopark.org.pl