DZIAŁANIA PROJEKTU

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji

Wymiana

doświadczeń w ramach warsztatów, Workshopy


 • 23-25.11. 2020 WS3:     Geosites - badania, mapowanie, ewidencja informacji, bazy danych i praca z danymi,
  wykorzystanie GIS - PP5/ 3 dni
 • 20.-21.8. 2020 WS4: Interpretacja wartości obszaru - narzędzia, innowacyjne podejścia, nowe nowoczesne
  technologie, praktyczne przykłady - PP2/2 dni
 • 4. - 5. 10. 2018 WS 5 Geopark a fascynacja człowieka przyrodą I , Lubaň
 • 23. - 25. 9. 2019  WS6 Geopark a fascynacja człowieka przyrodą II
 • 24. 25. 9. 2020 WS7: Geopark a fascynacja człowieka przyrodą III.
 • 4.-6.11. 2020 WS8: Geoparki jako podręczniki - geoparki jako narzędzia działalności oświatowej, przykłady
  terenowych programów środowiskowych - PP6/ 3 dni
 • 21. - 23. 11. 2018 WS9 Dydaktyka a geologia - przy współpracy ze szkołami, miejsce geologii w edukacji
  formalnej, Technická univerzita Liberec
 • 21. - 23. 10. 2020 WS10: Networking - międzynarodowe sieci, możliwości programów transgranicznych i
  współpracy międzynarodowej - PP3/3 dni
 • 4.-6.9.2020 WS1: Geoparki a zrównoważony rozwój - korzyści dla regionów, współpraca instytucji na
  obszarze planowanie wykorzystania terenu i powiązania z dokumentacją z zakresu planowania
  przestrzennego - PP3/ 3 dniRealizacja Wyjazdów studyjnychRealizacja szkół letnich