GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji
Czesko-polski projekt współpracy

Zaproszenie na warsztat -

21. - 23. 11. 2018, Dydaktyka geologii i współpraca ze szkołami

Hejnice - CZ

Celem sieci kooperacyjnej GECON jest:

  • Stworzenie miejsca spotkań ludzi z szerokiego wachlarza instytucji w regionie przygranicznym (profesjonalistów, laików, wolontariuszy, studentów itp.), które łączy wspólny interes w dziedzinie badań, ochrony i popularyzacji geologicznego dziedzictwa przyrodniczego na czesko-polskim pograniczu - łączenie ludzi-instytucji-informacji.
  • Realizacja wspólnych dział
  • Dążenie do ochrony lokalizacji geologicznych i dziedzictwa geologicznego wspólnego terytorium oraz zaangażowanie w te działania mieszkańców regionu przygranicznego.
  • Transgraniczna wymiana doświadczeń i wzrost poziomu świadomości o dziedzictwie geologicznym czesko-polskiego pogranicza
  • Usuwanie barier w sferze współpracy na polsko-czeskim pograniczu.