GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji
Czesko-polski projekt współpracy

   Zaproszenie na szkołę letnią          "Nauka i geologia"  31.8.-4.9.2020


Zaproszenie - warsztat   Geoparki a zrównoważony rozwój   4.- 6.09.2020


Zaproszenie - warsztat

Interpretacja wartości obszar  20-21.08.2020


Celem sieci kooperacyjnej GECON jest:

  • Stworzenie miejsca spotkań ludzi z szerokiego wachlarza instytucji w regionie przygranicznym (profesjonalistów, laików, wolontariuszy, studentów itp.), które łączy wspólny interes w dziedzinie badań, ochrony i popularyzacji geologicznego dziedzictwa przyrodniczego na czesko-polskim pograniczu - łączenie ludzi-instytucji-informacji.
  • Realizacja wspólnych dział
  • Dążenie do ochrony lokalizacji geologicznych i dziedzictwa geologicznego wspólnego terytorium oraz zaangażowanie w te działania mieszkańców regionu przygranicznego.
  • Transgraniczna wymiana doświadczeń i wzrost poziomu świadomości o dziedzictwie geologicznym czesko-polskiego pogranicza
  • Usuwanie barier w sferze współpracy na polsko-czeskim pograniczu.