GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji

Czesko-polski projekt współpracy

OBECNIE w 2021 r .:

konferencja końcowa:  8. 4. 2021, 9:00 on - line

KRAJOBRAZ WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY


Login Hasło: Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/84690229886?pwd=eXp2OW1HOW9wYkRpaEhSdUZHbkVpQT09

Meeting-ID: 846 9022 9886
Kenncode: 565572


warsztat Networking - międzynarodowe sieci możliwości programów transgranicznych i

współpracy międzynarodowej. Kontakt pro informace a přihlášení: doucek@vz.cz, pozvánka a program:

Data wydarzenia: 12. -14. 4. 2021   anulowany


warsztat: Geoparki jako podręczniki / 25. - 26. 3. 2021 on-line geoparki jako narzędzia działalności oświatowej, przykłady terenowych programów środowiskowych -  kontakt do informacji i logowania: emil.drapela@tul.cz, zaproszenie i program:


Zaloguj sie /Přihláška/ Anmeldung /


Program konferencji PL / DE można pobrać tutaj: kontakt z organizatorem: renata.franclova@geoparkralsko.cz, +420724276807


Celem sieci kooperacyjnej GECON jest:

  • Stworzenie miejsca spotkań ludzi z szerokiego wachlarza instytucji w regionie przygranicznym (profesjonalistów, laików, wolontariuszy, studentów itp.), które łączy wspólny interes w dziedzinie badań, ochrony i popularyzacji geologicznego dziedzictwa przyrodniczego na czesko-polskim pograniczu - łączenie ludzi-instytucji-informacji.
  • Realizacja wspólnych dział
  • Dążenie do ochrony lokalizacji geologicznych i dziedzictwa geologicznego wspólnego terytorium oraz zaangażowanie w te działania mieszkańców regionu przygranicznego.
  • Transgraniczna wymiana doświadczeń i wzrost poziomu świadomości o dziedzictwie geologicznym czesko-polskiego pogranicza
  • Usuwanie barier w sferze współpracy na polsko-czeskim pograniczu.