GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji
Czesko-polski projekt współpracy


szkołę letnią

"Metodyka zagospodarowania geoturystycznego geostanowisk i obiektów pogórniczych" 26.08.-30.08.2019 r.

Możliwość rejestracji na wydarzenie i program poniżej
Liczba uczestników jest ograniczona.


Celem sieci kooperacyjnej GECON jest:

  • Stworzenie miejsca spotkań ludzi z szerokiego wachlarza instytucji w regionie przygranicznym (profesjonalistów, laików, wolontariuszy, studentów itp.), które łączy wspólny interes w dziedzinie badań, ochrony i popularyzacji geologicznego dziedzictwa przyrodniczego na czesko-polskim pograniczu - łączenie ludzi-instytucji-informacji.
  • Realizacja wspólnych dział
  • Dążenie do ochrony lokalizacji geologicznych i dziedzictwa geologicznego wspólnego terytorium oraz zaangażowanie w te działania mieszkańców regionu przygranicznego.
  • Transgraniczna wymiana doświadczeń i wzrost poziomu świadomości o dziedzictwie geologicznym czesko-polskiego pogranicza
  • Usuwanie barier w sferze współpracy na polsko-czeskim pograniczu.