Letní školy
Geologie jako zážitek

V rámci projektu budou realizovány celkem 3 letní školy - v každém roce projektu jedna (2018, 2019, 2020). Letní školy budou pětidenní a jejich cílem výměna zkušeností, prohloubení osobních kontaktů, tvorba databáze možných společných projektů, tvorba společného výstupu - putovní výstavy. Výhodou letních škol je možnost intenzivní práce na společných tématech a navazování a postupné rozvíjení v každém roce projektu. 

Celkem proběhnou 3 letní školy zaměřené na témata: 

  • LS1:  Geologie a moderní technologie - realizace v Národním geoparku Železné hory - 20.8. - 24.8. 2018 - přihlašte se, počet míst omezen
  • LS2: Systém vzdělávání pro pracovníky geoparku - realizace v UNESCO geoparku Luk Muzakowa 
  • LS3: Způsoby terénního vědeckého výzkumu v geoparcích - realizace v Libereckém kraji