Letní školy

Geologie jako zážitek

V rámci projektu budou realizovány celkem 3 letní školy - v každém roce projektu jedna (2018, 2019, 2020). Letní školy budou pětidenní a jejich cílem výměna zkušeností, prohloubení osobních kontaktů, tvorba databáze možných společných projektů, tvorba společného výstupu - putovní výstavy. Výhodou letních škol je možnost intenzivní práce na společných tématech a navazování a postupné rozvíjení v každém roce projektu. 

Celkem proběhnou 3 letní školy zaměřené na témata: