Aktualita:

20.06.2018

V rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) se 13.-16. 6. 2018 uskutečnila v pořadí druhá studijní cesta, a to do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie. Geopark se nachází v Dolním Slezsku a láká především zajímavou geologickou stavbou a rozmanitostí hornin i minerálů. Oblast je známa rovněž svojí dlouholetou historií těžby nerostných surovin, z níž se zachovala řada hornických a hutnických památek. Jedinečné jsou ale i památky kulturní, včetně území významných z hlediska ochrany přírody. Pro zástupce jednotlivých institucí, které se projektu účastní, byl připraven bohatý program odpovídající cílům projektu, kterými jsou vznik a rozvoj přeshraniční kooperační sítě institucí zabývajících se studiem, ochranou a prezentací geologického bohatství v česko-polském pohraničí, zvýšení intenzity spolupráce a vzájemná výměna zkušeností mezi institucemi.

Autor: Klára Froňková