AKTIVITY PROJEKTU  GECON - geologická příhraniční kooperační síť

Workshopy

  • 4.-6.9. 2020 WS1: Geoparky a udržitelný rozvoj - přínos pro region, spolupráce institucí v území, plánování využití území a vztah s územně plánovacími dokumenty
  • 23.-25. 2020 WS3: Geosites - výzkum, mapování, evidence informací, databáze a práce s daty, využití GIS
  • 20.-21.8. 2020 WS4: Interpretace hodnot území - nástroje, inovativní přístupy, nové moderní technologie, příklady z praxe
  • 23. - 25. 9. 2019 WS6 Geopark a lidská fascinace přírodou II
  • 24. 25. 9. 2020 WS7: Geopark a lidská fascinace přírodou III.
  • 25. - 26. 3. 2021 on-line WS8: Geoparky jako učebnice - geoparky jako nástroje osvětové činnosti, příklady terénních environmentálních programů
  • 24.-26.4.2021 WS10: Networking - mezinárodní sítě, možnosti programů přeshraniční a mezinárodní spolupráce
  • 13. 15. 11. 2019 WS11: Management geoparků - struktura, financování, fungování národních sítí geoparků, proces certifikace


Letní školy